Bilimsel Program

18 ŞUBAT 2022 CUMA

13:00 - 13:20       AÇILIŞ OTURUMU 

                             Heves Organizasyon Komitesi : Bülent Antmen - Can Balkan - Alphan Küpesiz - Güray Saydam - Fahri Şahin

                             THD ve TPHD Başkanları: Cem Ar - Özcan Bör

13:20 - 14:00       YAŞAM BOYU HEMOFİLİDE SORUNLAR OTURUMU  

                              Oturum Başkanları: Özcan Bör - Namık Yaşar Özbek

13:20 - 13:40       Çocukluk-Adölesan Dönem Uyum Sorunları     

                              Özlem Tüfekçi

13:40 - 14:00       Erişkin Dönem Uyum Sorunları                     

                              Yusuf Ulusoy

14:00 - 15:00       HEMOFİLİ VE KOMORBİD DURUMLAR OTURUMU

                              Oturum Başkanları: Fahir Özkalemkaş - Birol Güvenç

14:00 - 14:20       Hemofilik Birey Ve Komorbid Durumlar

                              Neslihan Andıç

14:20 - 14:40       Olgu Sunumu: Hemofili ve Kanser

                              Fatma Keklik Karadağ

14:40 - 15:00       Olgu Sunumu: Koroner Arter Hastalığı                                           

                              Asu Fergün Yılmaz

15:00 - 15:40       HEMOFİLİ A'DA DAHA ETKİN PROFİLAKSİ MÜMKÜN MÜ? OLGU İNCELEMELERİ - UYDU SEMPOZYUMU – BAYER

                              Konuşmacı: Cem Ar - Canan Albayrak

15:40 - 16:10       E-POSTER TARTIŞMASI (Poster Başı) & KAHVE MOLASI

                              Tartışmacılar: Aydan Akdeniz - İbrahim Eker - Türkan Patıroğlu

16:10 - 16:50       2021 ULUSAL HEMOFİLİ TEDAVİ REHBERİMİZDE PROFİLAKSİ 

                              Oturum Başkanları:Ayşegül Ünüvar - Muzaffer Demir

16:10 - 16:30       Ulusal Rehberimize Göre Profilaksi                     

                              Melike Sezgin Evim

16:30 - 16:50       Ulusal Rehberimize Göre İnhibitörlü Hemofili Hastasında Profilaksi                                                   

                              Burcu Belen

16:50 - 17:30       CEPROTIN İLE PURPURA FULMİNANS (Protein C Kaynaklı) UZAK BİR ANI OLSUN! - UYDU SEMPOZYUMU – TAKEDA

                              Oturum Başkanı: Bülent Antmen

                              Ağır Protein C Eksikliğine Yönelik Bulgular ve Tedavide Protein C Replasmanının Rolü

                              Konuşmacı: İlgen Şaşmaz

                              Ceprotin Olgu Paylaşımı

                              Konuşmacı: Hasan Fatih Çakmaklı

17:30 - 18:10       ONUN GÖZÜNDEN ONUN DÜNYASI VE HEMOFİLİ - UYDU SEMPOZYUMU – PFIZER

                              Oturum Başkanı: Can Balkan

                              Konuşmacılar: Tekin Güney - Hilmi Erdem Gözden

18:10 - 18:50       HEMOFİLİDE EKLEM SAĞLIĞI OTURUMU

                              Oturum Başkanları: Erol Erduran - Emine Zengin

18:10 - 18:30       Olgu Örnekleri İle Artropatilerde Ortopedik Cerrahi Seçenekleri                     

                              Semih Aydoğdu

18:30 - 18:50       Olgu Örnekleri İle Hemofilik Bireyde Ev Egzersizi Ve Önemi                                                  

                              Kazım Çapacı - Ece Çınar

 

19 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ

08:00 - 08:30       SEÇİLMİŞ SÖZLÜ BİLDİRİLER -1-

                              Oturum Başkanları: Başak Şenol Koç- Meryem Albayrak

                               

                              Von Willebrand Hastalarında Kollajen-Epinefrin, Kollajen-ADP ve Ristosetin Kofaktör Düzeyi ile Von Willebrand 

                              Faktör Düzeyi Arasındaki İlişki  

                              Ayşegül Büyükbebeci                                            

                                

                              Adolesan ve Erişkin Hemofilili Hastalarda Sünnet ve Komplikasyonlar: Çukurova Deneyimi

                              Utku Aygüneş

                                

                              Uzatılmış Yarı Ömürlü rFVIIIFc Füzyon Proteininin (Efmoroctocog Alfa) İnsani Amaçlı Erken Erişim Programı İle Hemofili A

                              Hastalarında Profilaksisi ve Kanama Tedavisinde Kullanımı Türkiye Gerçek Yaşam Verileri

                              Canan Albayrak

                                                          

08:30 - 09:10       YUVARLAK MASA: HER YÖNÜYLE GEN TEDAVİSİ 

                              Oturum Başkanları: Selin Aytaç Eyüboğlu - Vahap Okan

08:30 - 08:45       Dünyada Gen Tedavisinde Gelinen Nokta                              

                              Tahir Atik

08:45 - 08:55       Gen Tedavisinden Hastaların Beklentisi

                              Video Gösterimi     

08:55 - 09:10       Ülkemizde Gen Tedavisinin Durumu

                              Kaan Kavaklı

09:10 - 09:50        20 YILI AŞKIN SÜREDİR... İNHİBİTÖRLÜ HEMOFİLİDE rFVII DENEYİMLERİ - UYDU SEMPOZYUMU – NOVONORDISK       

                               Oturum Başkanı: Alphan Küpesiz

                               Konuşmacılar: Emine Türkkan - İlgen Şaşmaz

09:50 - 10:30        "0 KANAMA" İÇİN ROTA YENİDEN OLUŞTURULDU:

                              BİLİMSEL VERİLER VE GERÇEK YAŞAM DENEYİMİ İLE HEMLIBRA'YA HIZLI GEÇİŞ - UYDU SEMPOZYUMU – ROCHE        

                              Oturum Başkanları: Fahri Şahin - Alphan Küpesiz

                              Konuşmacılar: Hande Kızılocak - Kamuran Karaman

10:30 - 10:50       E-POSTER TARTIŞMASI (Poster Başı) & KAHVE MOLASI 

                              Tartışmacılar: Murat Söker -  Saadet Akarsu

10:50 - 11:30       NADİR VE ACİL EDİNSEL HEMOFİLİ - UYDU SEMPOZYUMU / TAKEDA                

                              Oturum Başkanı: Fahri Şahin

                              Feiba’nın Edinsel Hemofili Tedavisindeki Rolü

                                Konuşmacı: Özgür Mehtap

                                Olgularla Edinsel Hemofili Deneyimi Paylaşımı               

                              Konuşmacı:Volkan Karakuş 

11:30 - 12:10       HAFTADA-1 PROFİLAKSİ & HEMOCONNECT - UYDU SEMPOZYUMU - PFIZER                

                              Oturum Başkanı: Kaan Kavaklı

                                Konuşmacı: Bülent Antmen

12:10 - 13:30       E-POSTER TARTIŞMASI (Poster Başı) & ÖĞLE YEMEĞİ

12:10 - 12:30       E- POSTER TARTIŞMASI (Poster Başı)                            

                              Tartışmacılar: Defne Ay - Sinan Akbayram - Davut Albayrak

12:30 - 13:00       E- POSTER TARTIŞMASI (Poster Başı) 

                              Tartışmacılar: Cengiz Ceylan - Güçhan Alanoğlu - Elif Gülsüm Ümit 

13:00 - 13:30       E- POSTER TARTIŞMASI (Poster Başı)

                              Tartışmacılar: Atakan Tekinalp - Müzeyyen Arslaner

13:30 - 15:00       KONSEPT PANEL: DÜNDEN YARINA HEMOFİLİ TEDAVİSİ  

                              Bülent Antmen - Can Balkan - Alphan Küpesiz - Güray Saydam - Fahri Şahin                      

                                

15:00 - 15:30       KAHVE MOLASI

15:30 - 16:10       VON WİLLEBRAND HASTALIĞI: VAKALAR İLE FAKTÖR REPLASMAN TEDAVİSİ - UYDU SEMPOZYUMU - CSL BEHRING                

                              Oturum Başkanı: Can Balkan

                                Konuşmacılar: Tekin Aksu - Gül Nihal Özdemir

16:10 - 17:20       HEMOFİLİDE YENİLİKLER OTURUMU  

                              Oturum Başkanları: Bülent Zülfikar - Mehmet Sönmez

16:10 - 16:40       Bireyselleştirilmiş Tedavide EHL Ürünler                             

                              Yılmaz Ay

16:40 - 17:00       Hemofili ve Biyobenzerler

                              Funda Tayfun Küpesiz     

17:00 - 17:20       Anti-TFPI Moleküller

                              Elif Güler Kazancı

17:20 - 18:00       HEMOFİLİNİN SOSYAL YÖNÜ

                              Oturum Başkanları: Tiraje Celkan - Salih Aksu

17:20 - 17:40       Türkiye’de Hemofili Hastalığının Ekonomisi

                              Simten Malhan

17:40 - 18:00       Dünden Yarına Hemofili

                              Ali Arslan    

21:30                    ÖDÜL TÖRENİ

20 ŞUBAT 2022 PAZAR

08:00 - 08:30       SEÇİLMİŞ SÖZLÜ BİLDİRİLER -2-

                              Oturum Başkanları: Rıdvan Ali - Barış Yılmaz

                              Adölesan Hemofili Hastalarında Fiziksel Aktivite Düzeyinin ve Yaşam Kalitesinin Araştırılması

                              Volkan Deniz

                                

                              Kalıtsal Plazminojen Eksikliği Vakalarımız: 12 Vaka

                              Canan Albayrak  

                              Genç Hemofili Hastaları ve Bakım Verenlerinde COVID-19 ile İlişkili Zorluklar ve Psikiyatrik Belirtiler: Ön Sonuçlar

                              Ecem Selin Akbaş Aliyev

                             

08:30 - 09:00       SEÇİLMİŞ SÖZLÜ BİLDİRİLER-3-

                              Oturum Başkanları: Gülsüm Özet - Can Acıpayam

                              Glanzman Trombastenisi; Kocaeli Üniversitesi Olgularımız

                              Haşim Atakan Erol 

                              Erişkin Hemofilik Bireylerde Kanser Sıklığı: Tek Merkez Deneyimi

                              Fatma Keklik Karadağ  

                              Pandemide Hemofili Hastalarının Profilaksiye Uyumu

                              Zühal Demirci

09:00 - 09:30       SEÇİLMİŞ SÖZLÜ BİLDİRİLER-4-

                              Oturum Başkanları: Nur Soyer- Ebru Yılmaz Keskin

  

                              Nadir Faktör Eksiklikleri: Tek Merkez Klinik Deneyimi

                              Yeter Düzenli Kar             

                               

                              İnhibitörlü Hemofilili Hastalarda Cerrahi Deneyimimiz

                              Utku Aygüneş

                              Hemofili A Taşıyıcısı Bir Olguda Menstrüel Kanama Yönetimi

                              Betül Kübra Tüzün

09:30 - 10:30       HEMOFİLİDE İNHİBİTÖR OTURUMU           

                              Oturum Başkanları: Hale Ören  - Adalet Meral Güneş

09:30 - 09:50       Hemofilide İnhibitör Sorunu

                              Şebnem Önen Göktepe

09:50 - 10:10       Olgu Sunumu: İnhibitör Olguda Kanama Tedavisi

                              Neslihan Karakurt

10:10 - 10:30       Olgu Sunumu: İnhibitörlü Olguda Cerrahi

                              Lale Aydın Kaynar

10:30 - 10:45       KAHVE MOLASI

10:45 - 12:05       NADİR FAKTÖR EKSİKLİKLERİ OTURUMU         

                              Oturum Başkanları: Serap Karaman - Nil Güler      

10:45 - 11:05       Olgu Sunumu: Kombine Faktör Eksikliği Olan Olguda Cerrahi

                              Fatoş Dilan Atilla           

11:05 - 11:25       Olgu Sunumu: Faktör VII Eksikliği Ve Cerrahi

                              Başak Adaklı Aksoy

11:25 - 11:45       Olgu Sunumu: Faktör XI Eksikliği Ve Cerrahi

                              Yeşim Oymak

11:45 - 12:05       Olgu Sunumu: Afibrinojenemi Ve Cerrahi 

                              Kahraman Öncel

12:05 - 13:00       ÖĞLE YEMEĞİ

13:00 - 13:30       HEMOFİLİDE AKILCI İLAÇ OTURUMU  (ONLINE)

                              Oturum Başkanı: Hüseyin Gülen

                              Konuşmacı: Yusuf Ziya Aral

 

13:30 - 14:15       SEÇİLMİŞ SÖZLÜ BİLDİRİLER -5- (ONLINE)

                              Oturum Başkanları: Orhan Ayyıldız - Tunç Fışgın

  

                              Çocukluk Çağı Hemofili Hastalarında İntrakranial Kanama: Çukurova Deneyimi

                              Defne Ay  Tuncel             

                               

                              Hemofili Hastalarımızın Analizi: Tek Merkez Deneyimi

                              Müzeyyen Aslaner Ak

                              Genetik Yöntemlerle Kalıtsal Trombositopeni Tanısı Kanıtlanmış 23 Hasta: Tek Merkez Deneyimi

                              Veysel Gök

14:15 - 15:00       SEÇİLMİŞ SÖZLÜ BİLDİRİLER -6- (ONLINE)

                              Oturum Başkanları: Gül İlhan - Zühre Kaya

  

                              CRISPR-Cas9 Teknolojisi ile in vitro F8 Geninin Fonksiyonunun Bozulmasının Sağlanması

                              Tahir Atik             

                               

                              Von Willebrand Faktör Eksikliği Ve Gebelik Yönetimi: Tek Merkez Deneyimi

                              Fatma Keklik Karadağ

                              Faktör X Eksikliği: Çok Merkezli Deneyim Sonuçları

                              Defne Ay  Tuncel

15:00 - 15:45       SEÇİLMİŞ SÖZLÜ BİLDİRİLER -7- (ONLINE)

                              Oturum Başkanları: İrfan Yavaşoğlu - Nilgün Eroğlu

  

                              Faktör Eksikliği/VWF Hastalarının Girişimsel İşlem Yönetimi, Tek Merkez, Retrospektif Değerlendirmesi

                              Ferda Can             

                               

                              COVID-19 Pandemi Döneminde Hemofili Hastalarının Hastalıkları ve Tedavileri İle İlgili Davranış ve Beklentileri

                              Gamze Aksu

                             

                              Bir Ergenin Kanama Hikayesi: Faktör Vıı Eksikliği Ve Tekrarlayan İliopsoas Kanaması

                              Şifa Şahin

15:45                     KAPANIŞ

                              Bülent Antmen - Can Balkan - Alphan Küpesiz - Güray Saydam - Fahri Şahin